Posts Tagged ‘polite’

Peste 75.000 de români au încheiat asigurari obligatorii pentru locuinte

Startul programului de asigurare obligatorie a locuintelor a fost dat oficiat la data de 15 iulie 2010. “Ritmul de emitere a crescut de la 100 – 200 polite pe zi la 1.500 – 1.900 de polite zilnic. Pentru a ne atinge obiectivul fixat trebuie sa ajungem la un ritm zilnic de circa 4.000 de polite zilnic”, a spus Bulugea. Acesta a adaugat ca 89% din politele subscrise sunt de tip... Read the rest of this entry

Asigurarea de bunuri

Asigurari de bunuri pot incheia persoane fizice si persoane juridice cu domiciliul, sediul sau resedinta in România. “Asigurarea de bunuri” intr-un contract de asigurare de bunuri, asiguratul trebuie sa aiba un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat. O persoana are un interes patrimonial daca producerea unui eveniment asigurabil poate cauza o pierdere (prejudiciu) persoanei respective.... Read the rest of this entry

Asigurarea obligatorie a locuintei

Persoanele care nu incheie acest tip de polita vor fi amendate de primarie Unul dintre termenele avansate pentru lansarea politelor de asigurare obligatorie a locuintei este 1 iulie 2010. Totusi, repre­zentantii societatilor de asigu­rare nu au vrut sa avanseze o data certa pentru lansarea acestui produs. Acum, societatea care se va ocupa de aceste polite este in faza de analiza a contractului de... Read the rest of this entry

Sep